Đài Phát sóng An Nhơn

Đài phát sóng An nhơn thuộc Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình- Đài Tiếng nói Việt nam. Tại địa chỉ số 484 đường Trường Chinh, Phường Nhơn hưng, Thị xã An nhơn, Tỉnh Bình định.

Đây là cơ sở Phát sóng được xây dựng từ những năm 1972-1972 trong thời kỳ chế độ Mỹ ngụy trước đây. Sau giải phóng năm 1975 cơ sơ phát sóng được tiếp quản và giao cho Đài Phát thanh truyền hình Nghĩa bình ( nay là Đài PTTH Bình định) quản lý khai thác, được gọi tên là Đài Phát xạ An nhơn.

Đài phát sóng An nhơn - Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình - Đài tiếng nói Việt nam
Đài phát sóng An nhơn – Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình – Đài tiếng nói Việt nam

Đài được xây dựng đồng bộ trên diện tích 14ha. Gồm nhà máy phát được lắp đặt 2 máy phát sóng AM 50Kw/máy, hệ thống Anten phi đơ đồng bộ; nhà máy phát điện với hệ thống 2 máy phát với tống công suất 500kva bảo đảm cấp điện ổn định; hệ thống điện lưới, nhiên liệu… Hệ thống hàng rào bảo vệ vòng trong, vòng ngoài vững chắc bào đảm mọi hoạt động phục vụ cho công tác phát sóng an toàn, độc lập và dài ngày. Đến năm 1994 cơ sở này được bàn giao về Đài Tiếng nói Việt nam và đựơc đổi tên thành Đài Phát sóng phát thanh An nhơn, đến tháng 4 năn 2018 vừa qua được đổi tên thành Đài Phát sóng An nhơn- Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình – Đài Tiếng nói Việt nam.

Về cơ cấu tổ chức hiện nay gồm có Ban Giám đốc và 2 tổ công tác, Tổ Quản lý Kỹ thuật và Tổ Hành chính tổng hợp, với tổng số cán bộ viên chức lao động gồm 20 người. Chi bộ của đơn vị có 13 Đảng viên. Nhiệm vụ đơn vị được giao quản lý khai thác 2 máy phát sóng AM công suất 50kw/ máy phát chương trính VOV1 và VOV2; quản lý 2 tram với 4 sóng FM phát chương trình VOV1; VOV2; VOV3 và VOV4.

Máy phát FM tại trạm Vũng chua (đài PT-TH Bình định)
Máy phát FM tại trạm Vũng chua (đài PT-TH Bình định)

Mặc dù số lượng viên chức ít song với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm và năng lực công tác của CBVC, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong mọi hoạt động của đơn vị. Lãnh đạo Đài phát sóng An nhơn quan tâm tạo điều kiện để các đoàn thể quần chúng, động viên CBĐV phần đấu hoàn thành tôt mọi nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBVC nên đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiện vụ được giao, đơn vị ổn định đoàn kết, an toàn.

Share This Post

Phản hồi & Góp ý