VOV1 – Ban thời sự

 

Lịch phát sóng VOV1
00:00 Nhập Hệ VOV3
04:00 Ca nhạc chào bình minh
04:45 Nhạc mở đầu, Quốc ca
04:50 Nhạc hiệu, nhạc thể dục
05:00 Rao sóng, bản tin đầu ngày
05:10 Thời tiết, quảng bá
05:20 Mùa vàng
05:55 Quảng cáo
05:59 Nhạc Top+ báo giờ
06:00 Thời sự sáng
06:30 Quân đội nhân dân
07:00 Thời sự đồng hành sáng
08:00 Thời sự đồng hành sáng
08:55 Chương trình đệm
09:00 Bản tin thời sự
09:05 Dòng chảy kinh tế
09:25 Quảng bá + Quảng cáo
09:30 Quốc hội với cử tri
09:50 Chương trình đệm
10:00 Bản tin
10:05 Tài nguyên và môi trường
10:25 Quảng bá+Quảng cáo
10:30 Vì an ninh tổ quốc
11:00 Bản tin thời sự
11:05 Dân tộc và phát triển
11:20 Pháp luật và đời sống
11:40 Chương trình đệm, quảng cáo, báo giờ
12:00 Thời sự trưa
12:50 Thể thao
13:00 Mùa vàng
13:20 Quảng bá+Quảng cáo
13:25 Dòng chảy kinh tế
13:45 Sống chung với biến đổi khí hậu
14:00 Bản tin thời sự
14:05 Bàn tròn âm nhạc
14:50 Ngôi nhà ASEAN
15:00 Bản tin thời sự tổng hợp
15:15 Chuyên gia của bạn
15:45 Chương trình đệm
15:50 Quảng bá + Quảng cáo
16:00 Thời sự đồng hành chiều
17:00 Thời sự đồng hành chiều
17:55 Quảng cáo + Báo giờ
18:00 Thời sự chiều
18:50 Thể thao
19:00 Quốc hội với cử tri
19:20 Tài nguyên và môi trường
19:40 Dân tộc và phát triển
19:55 Chương trình đệm
20:00 Vì An ninh Tổ quốc
20:30 Chuyên gia của bạn
21:00 Quân đội nhân dân
21:30 Thời sự đêm
22:00 Thức cùng VOV
23:00 Âm nhạc với cuộc sống
23:30 Chương trình đệm
23:35 Bản tin cuối cùng trong ngày
23:50 Rao sóng + Quảng bá

Share This Post

Phản hồi & Góp ý