Đài Tiếng nói Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm quyền Giám đốc trung tâm Kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình

Sáng ngày 04/06/2020, tại Trung tâm KTPTTH đồng chí Nguyễn Thế Kỷ Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Đình Lam, phó giám đốc trung tâm KTPTTH giữ vị trí quyền giám đốc trung tâm KTPTTH.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ  UV BCH Trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam trao hoa và quyết định bổ nghiệm cho đồng chí Lê Đình Lam

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Thế Kỷ Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam mong rằng đồng chí Lê Đình Lam tiếp tục cố gắng nỗ lực, rèn luyện tu dưỡng, bám sát nhiệm vụ của Trung tâm, của Đài TNVN để làm tốt công tác quản lý; tăng cường sự đoàn kết nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Truyền dẫn phát sóng, cùng với đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Đình Lam tiếp thu những ý kiến giao nhiệm vụ của cấp trên, đồng thời hứa trước lãnh đạo Đài sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống của Trung tâm, xây dựng đoàn kết nội bộ, cùng tập thể, lãnh đạo Trung tâm và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong thời gian tới.

Phòng Kỹ thuật – Trung tâm KTPTTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Post

Phản hồi & Góp ý