Giao hữu bóng đá giữa trung tâm KTPTTH và Đài PT Quốc gia Lào

Sáng ngày 29/11/2019, Phòng kỹ thuật, Đài ps Mễ Trì và Đoàn cơ sở Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình đã tham dự giải bóng đá giao hữu với đoàn cán bộ Đài phát thanh Quốc gia Lào đang học tập tại Việt Nam. Buổi giao hữu diễn ra trong tình đoàn kết, hữu nghị, với tinh thần giao lưu, học hỏi lẫn nhau đã thành công tốt đẹp.
#vov #LNR

Share This Post

Phản hồi & Góp ý