Hội nghị điển hình tiên tiến trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình giai đoạn 2015-2020

Chiều 09-07, tại Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình đã khai mạc hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Vũ Hải Quang, Uỷ viên Thường vụ Đảng Uỷ, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Lê Đình Lam, Quyền Giám đốc trung tâm Kỹ thuật PTTH cùng các lãnh đạo phòng ban, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong trung tâm đã đến tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Hiển, trưởng phòng TCCB đã báo cáo đánh giá, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Nhìn chung, các cá nhân, tập thể trong trung tâm đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao; nhiều cá nhân, tập thể được ghi nhận là điển hình tiên tiến của trung tâm Kỹ thuật PTTH giai đoạn 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Mạnh Linh – Trưởng phòng kỹ thuật – Trung tâm Kỹ thuật PTTH đọc tham luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hải Quang, phó tổng giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân được biểu dương là điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2020

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Hiển, trưởng phòng TCCB  cũng công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của giám đốc trung tâm Kỹ thuật PTTH và thông báo đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước Đài TNVN lần thứ V.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Đình Lam, Quyền Giám đốc trung tâm Kỹ thuật PTTH đã lên phát động thi đua và bế mạc hội nghị.

 

 

 

 

Share This Post

Phản hồi & Góp ý