Đài Truyền dẫn Tín hiệu

Đài Truyền dẫn tín hiệu tiền thân thuộc phòng Điều độ – Tổng cục Bưu Điện vào năm 1988. Trải qua các giai đoạn thay đổi:

  • Năm 1988 : Đài Truyền dẫn tín hiệu chính thức được thành lập trực thuộc Cục phát thanh và truyền hình Trung Ương- Tổng cục Bưu điện.
  • Năm 1990: Đài Truyền dẫn tín hiệu thuộc Cục Kỹ thuật phát thanh và truyền hình Trung ương- Tổng cục Bưu Điện.
  • Tháng 8 năm 1993 đến nay: Đài Truyền dẫn tín hiệu trực thuộc Ban Kỹ thuật phát thanh nay là Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển từ đơn vị trực thuộc phòng Điều độ đến nay Đài Truyền dẫn tín hiệu là đơn vị độc lập tự chủ trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình, thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống truyền dẫn tín hiệu phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam với các phương thức truyền dẫn tín hiệu qua vệ tinh, viba, cáp quang và trên nền tảng Internet … đồng thời thực hiện nhiệm vụ phát sóng FM tại khu vực Hà Nội, quản lý và ký hợp đồng thuê các đơn vị có đủ năng lực phát sóng chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam tại các Trạm phát sóng theo Quyết định giao nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật PTTH.

Trụ sở làm việc của Đài Truyền dẫn Tín hiệuTrụ sở làm việc của Đài Truyền dẫn Tín hiệu
Trụ sở làm việc của Đài Truyền dẫn Tín hiệu

Tổ chức đo đạc, kiểm tra chất lượng thiết bị theo định kỳ; thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ cho yêu cầu truyền dẫn tín hiệu và phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tham gia các đề tài khoa học của Trung tâm Kỹ thuật PTTH, của Đài Tiếng nói Việt Nam theo kế hoạch được giao. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức của đơn vị. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ có thu đúng quy định của pháp luật.

Với đội ngũ cán bộ viên chức gồm 38 người, Đài Truyền dẫn tín hiệu có cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Đài Truyền dẫn tín hiệu do Giám đốc phụ trách, giúp việc cho Giám đốc có Phó Giám đốc.

Đài Truyền dẫn tín hiệu có các trạm và tổ chuyên môn như sau:

  • Trạm phát sóng Vân Đồn
  • Tổ Truyền dẫn MễTrì
  • Tổ Truyền dẫn Bà Triệu
  • Tổ Kỹ thuật
  • Tổ Hành chính tổng hợp

Kể từ khi thành lập cho đến nay mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV của Đài TDTH luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Sự cố gắng đó đã được cấp trên ghi nhận và đã nhiều lần có bằng khen cho tập thể và các cá nhân xuất sắc của Đài – điển hình như vào năm 2006 Đài TDTH đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì: ” Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.”Và bằng khen của Tổng giám đốc ĐTNVN vào các năm 2005, 2008, 2011, 2017.

Share This Post

Phản hồi & Góp ý